ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์ GHBHomeCenter.COM

ขอเชิญชวนร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อเว็บไซต์ GHBHomeCenter.COM โดยข้อมูลจากแบบสอบถาม จะนำไปใช้เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ ให้ตรงกับสิ่งที่ท่านต้องการ

 • 54321
  การจัดรูปแบบและความสวยงามของเว็บไซต์
  ความสะดวกสืบค้นข้อมูล
  ความรวดเร็วในการใช้งาน
  ความสะดวกในการใช้งาน
  ความทันสมัยของข้อมูล
  การจัดเรียงข้อมูล
  จำนวนรูปภาพ
  คุณภาพของเว็บไซต์โดยรวม