การผ่อนผันประนอมหนี้
จากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ของประชาชนโดยทั่วไป
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จึงได้ดำเนินมาตรการผ่อนผันและประนอมหนี้
ให้กับลูกค้ารายย่อยที่มีปัญหาหนี้ค้างชำระ
GHBank Smart NPL แบบฟอร์มการขอผ่อนผันประนอมหนี้
รายละเอียดมาตรการผ่อนผันและประนอมหนี้